zmeňte svoju postavu - online tréner- vypracovanie jedálničkov, tréningových plánov

Svaly krku

Anatómia ľudského tela - svalová sústava

Zdroj: wikipedia
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

sternocleidomastoideus       

Zdvíhač (kývač) hlavy

- (M. sternocleidomastoideus) - začína na stene hrudnej kosti a na výbežku (processus mastoideus claviculi) kľúčnej kosti a upína sa na bradavkový výbežok
            upnutie: manubrium sterni, prostredná časť kľúčnej kosti, mastoidný proces spánkovej kosti, superior nuchal line
            cievy: okcipitálna cieva a tepna štítnej žľazy
            nervy: motorické, sensorické - cervical plexus
            pohyb: Pri samostatnej práci: otáčanie hlavou, smerom k opačnej strane. Pri spolupráci: ohýbajú krk smerom k hrudnej kosti.
            Zdvíhač (kývač) hlavy - Sternocleidomastoideus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Nadjazykové a podjazykové svaly: - pohyb jazyka

platysma       

Kožný sval krčný

(M. platysma) - tvorí povrchovú vrstvu svalov na krku, tenká svalová vrstvička, začína sa na hrudi, vystupuje na povrchu krku až na sánku a do kože úst a líc
            upnutie: kľúčna kosť a fascia hrudníka, čeľusť
            cievy: vetvy Submentálnej tepny a Suprascapulárnej tepny
            nervy: krčná vetva tvárového nervu (CN VII)
            pohyb: Obkresľuje rysy úst a rozširuje ich (vyjadrenie smútku alebo nadradenosti). Tiež dokresľuje kožu krku pri zaťatí zubov.
            Kožný sval krčný - Platysma - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Sánkovojazylkový sval

- (M. mylohyoideus) tvorí dno ústnej dutiny Odstupuje od sánky a v strednej čiare spodiny ústnej dutiny sa spája s druhostranným svalom. Funkciou svalu je otváranie úst a pri fixovanej polohe zdvíha jazylku.

Bradovojazylkový sval

- (M. geniohyoideus) tvorí úzky svalový prúžok na vnútornej strane sánkovojazylkového svalu. Sval odstupuje od bradového tŕňa a upína sa na jazylku. Sval ťahá jazylku hore.

Násadcovojazylkový sval

- (M. stylohyoideus) odstupuje od násadcovitého výbežku spánkovej kosti a upína sa na jazylku. Tento sval zdvíha a ťahá jazylku dozadu.

Dvojbruchý sval

- (M. digastricus) má predné a zadné bruško. Predné bruško odstupuje od sánky a šľachou sa upína na jazylku. Z jazylky odstupuje zadné bruško svalu, ktoré sa upína na záhlavnej kosti lebky. Funkciou svalu je otváranie úst, alebo pri fixovanej sánke ťahá jazylku hore.

Štítnojazylkový sval

- (M. thyrohyoideus) odstupuje od štítnej chrupky hrtanu a upína sa na jazylku.

Predný šikmý sval

- (M. scalenus anterior) odstupuje od krčnej chrbtice(C3-C6) a upína sa na prvé rebro.

Stredný šikmý sval

- (M. scalenus medius) odstupuje od krčnej chrbtice (C2-C7) a upína sa za predchádzajúcim svalom na prvé rebro.

Zadný šikmý sval

- (M. scalenus posterior) odstupuje od dolnej časti krčnej chrbtice (C5-C7ň a upína sa na druhé rebro. Funkciou šikmých svalov krku je pri obojstrannej kontrakcii predkláňanie hlavy krčnej chrbtice, pri jednostrannej kontrakcii ukláňajú hlavu a krčnú chrbticu na stranu kontrakcie. Pri fixovanej krčnej chrbtici zdvíhajú prvé a druhé rebro a sú pomocnými vdychovými svalmi.

Mostíkovojazylkový sval

- (M. sternohyoideus) odstupuje od zadnej plochy rukoväte mostíka a upína sa na jazylku.

Lopatkovojazylkový sval

- (M. omohyoideus) odstupuje od horného okraja lopatky a upína sa na jazylku. V priebehu svalu je vložená šľacha, ktorá delí sval na dolné a horné bruško. Tieto svaly fixujú alebo ťahajú jazylku dole.


Hlboká vrstva svalstva krku

Dlhý sval krku

- (M. longus colli) odstupuje od hrudníkových stavcov a upína sa na nosič.

Dlhý sval hlavy

- (M. longus capitis) odstupuje od bočných výbežkov C3-C6 a upína sa na spodinu lebky.

Predný a bočný priamy sval hlavy

- (M. rectus capitis anterior et lateralis) sú krátke svaly medzi nosičom a lebkou. Funkciou hlbokých svalov krku pri obojstrannej kontrakcii je predkláňanie hlavy a krčnej chrbtice, pri jednostrannej kontrakcii ukláňajú a rotujú hlavu a krčnú chrbticu na stranu kontrakcie.

Predné medzibočníkové svaly krku

- (M. intertransversarii anteriores cervicis) sú krátke svaly medzi bočnými výbežkami krčných stavcov.
SVALY KRKU - rozdelenie z pohľadu pohybu:

FLEXORY:

Dlhý sval krku

- (M. longus colli),

Dlhý sval hlavy

- (M. longus capitis)

EXTENZORY:

(M. splenius capitis), (M. semispinalis capitis), (M. suboccipitals), (M. trapezius)

ROTÁTORY:

(M. splenius capitis), (M. sternocleidomastoid), (M. levator subscapularis), (M. suboccipitals)

BOČNÉ FLEXORY:

(M. scalenes)

Pohyb krku možno rozdeliť na rotácie (pri pohľade zo strany na stranu), laterálne flexie (úklon do boku - ucho ťahá k ramenu), flexie (úklon do predu - brada smerom k hrudnej kosti) a hyperextenzie (úklon do zadu smerom k chrbtu).

Svaly:  ▸ Hlavy a tváre   ▸ Krku   ▸ Hornej končatiny - nadlaktia   ▸ Predlaktia a ruky   ▸ Chrbta   ▸ Hrudníka   ▸ Brucha   ▸ Dolnej končatiny - nadkolenia   ▸ Predkolenia - lýtka a chodidla

VÝSLEDKY KLIENTOV

Prečo som  začal cvičiť? Prečo som začal cvičiť?
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013) Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)
Prešiel jeden rok ... Barborka Prešiel jeden rok ... Barborka

VIAC FOTO-REFERENCIÍ - TU !


NAJNOVŠIE PRIDANÉ

Cvik - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku
Cvik - Francúzsky tlak oboch   jednoručiek v ľahu Francúzsky tlak oboch jednoručiek v ľahu
Cvik - Tricepsová kladka zhora   jednoručne - podhmatom Tricepsová kladka zhora jednoručne - podhmatom