Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Svaly predlaktia a ruky

Anatómia ľudského tela - svalová sústava

brachioradialis       

Ramennovretený sval

(M. brachioradialis)
            upnutie: Suprakondylárny bočný hrebeň na ramennej kosti - humerus, Distálny rádius (vretenný - radiálny styloidný výbežok)
            cievy: vretenná - radiálna rekurentná tepna
            nervy: radiálny nerv
            pohyb: Ohýbanie predlaktia

PODROBNEJŠIE TU
   

Skupina ohýbačov (M. flexores):

flexor carpi radialis       

Vonkajší ohýbač zápästia

(M. flexor carpi radialis)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), upínajuce sa na základy druhej a tretej metakarpálnej kosti
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia

PODROBNEJŠIE TU
palmaris longus       

Dlhý sval dlane

(M. palmaris longus) - zatváranie dlane
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), dlaňová aponeurosis
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie zápästia

PODROBNEJŠIE TU
flexor carpi ulnaris       

Vnútorný ohýbač zápästia

(M. flexor carpi ulnaris)
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), pisiform
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: svalové vetvy ulnárnych nervov
            pohyb: Ohýbanie zápästia

PODROBNEJŠIE TU
flexor digitorum superficialis       

Povrchový ohýbač prstov

(M. flexor digitorum superficialis) - ohyb prstov bez posledného článku
            upnutie: Stredná epikondyla na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy ohýbačov), na časti vretennej kosti - radius a lakťovej kosti - ulna, falangy
            cievy: lakťové - ulnárne tepny
            nervy: stredný nerv
            pohyb: Ohýbanie prstov (predovšetkým proximálnych interphalangeálnych kĺbov)

PODROBNEJŠIE TU
flexor digitorum profundus       

Hlboký ohýbač prstov

(M. flexor digitorum profundus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, distálne falangy
            cievy: predné interosseous tepny
            nervy: stredné (predné interosseous) nervy, svalové vetvy ulnárneho nervu
            pohyb: Ohýbanie medzičlánkových kĺbov

PODROBNEJŠIE TU
   

Skupina naťahovačov (M. extensores):

   

Skupina povrchová:

extensor carpi radialis longus       

Dlhý vonkajší naťahovač zápästia

(M. extensor carpi radialis longus)
            upnutie: bočný suprakondylárny chrbát na ramennej kosti - humerus, druhá metakarpálna kosť
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: vretenný - radiálny nerv
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor carpi radialis brevis       

Krátky vonkajší naťahovač zapästia

(M.extensor carpi radialis brevis)
            upnutie: ramenná kosť - humerus v prednej časti bočnej epikondyly (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), spodná časť tretej metakarpálnej kosti
            cievy: vretenná - radiálna tepna
            nervy: hlboké vetvy radiálneho, vretenného nervu
            pohyb: Vystiera a abdukuje ruku v zápästných kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor digitorum       

Naťahovač prstov

(M. extensor digitorum)
            upnutie: bočná epikondyla (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), stredné a distálne falangy
            cievy:
            nervy: zadné interosseous nervy
            pohyb: Rozťahovanie prstov na rukách

PODROBNEJŠIE TU
extensor digiti minimi       

Naťahovač malíčka

(M.extensor digiti minimi)
            upnutie: predná časť bočnej epikondyly na ramennej kosti - humerus (spoločné šľachy vystieračov extenzorov), na extensor expanziu, ktorá sa nachádza v spodnej časti proximálnych článov prsta, na jeho chrbtovej strane
            cievy: zadná interosseous tepna, ktorá pochádza zo spoločnej interosseous tepny, ulnárna - lakťová tepna
            nervy: zadné interosseous nervy (C7, 8)
            pohyb: Vystiera malíček vo všetkých kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor carpi ulnaris       

Vnútorný naťahovač zápästia

(M. extensor carpi ulnaris)
            upnutie: Spoločné šľachy vystieračov (bočná epikondyla), lakťová kosť - ulna, piata metakarpálna kosť
            cievy: lakťová - ulnárna tepna
            nervy: zadné interosseus nervy, vetvy z radiálneho - vretenného nervu
            pohyb: Rozširuje a priťahuje na zápästie

PODROBNEJŠIE TU
   

Skupina hĺbková:

abductor pollicis longus       

Dlhý odťahovač palca

(M. abductor pollicis longus)
            upnutie: lakťová kosť - ulna, radiálny - vretenný styloidný výbežok, prvá metakarpálna kosť
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Abdukcia, vystieranie palca

PODROBNEJŠIE TU
extensor pollicis brevis       

Krátky naťahovač palca

(M. extensor pollicis brevis)
            upnutie: vretenná kosť - rádius, palec, proximálny článok prsta
            cievy: Zadné interosseous tepny
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystieranie palca v metakarpočlánkových kĺboch

PODROBNEJŠIE TU
extensor pollicis longus       

Dlhý naťahovač palca

(M. extensor pollicis longus)
            upnutie: laťová kosť - ulna, palec, distálny článok
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy (vetvenia z radiálneho - vretenného nervu)
            pohyb: Vystieranie palca (metakarpočlánkovo a medzičlánkovo)
            Dlhý naťahovač palca - Extensor pollicis longus - podrobnejšie (originálny text)  

extensor indicis       

Naťahovač ukazováka

(M. extensor indicis)
            upnutie: laťová kosť - ulna, ukazovák
            cievy:
            nervy: Zadné interosseous nervy
            pohyb: Vystiera ukazovák, zápästie

PODROBNEJŠIE TU
   

Vlastné svaly ruky:

-na dlaňovej strane ruky ležia krátke svaly viazané na kostru ruky –skupina palcová, malíčková, stredná
lumbricales ruka       

Červovité svaly

(M. lumbricales)
- štyri svaly, začínajú na prstoch a tiahnu sa až na hornú končatinu,
            upnutie: Flexor digitorum profundus, extenzor expanzia
            cievy: povrchový dlaňový oblúk, spoločná digitálna dlaňová tepna, hlboký dlaňový oblúk, chrbtové digitálne tepny
            nervy: 3. a 4. hlboké vetvy ulnárnych - lakťových nervov, 1. a 2. stredný nerv
            pohyb: Ohýbajú metakarpočlánkové kĺby, rozširujú medzičlánkové kĺby

PODROBNEJŠIE TU

Svaly:  ▸ Hlavy a tváre   ▸ Krku   ▸ Hornej končatiny - nadlaktia   ▸ Predlaktia a ruky   ▸ Chrbta   ▸ Hrudníka   ▸ Brucha   ▸ Dolnej končatiny - nadkolenia   ▸ Predkolenia - lýtka a chodidla

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA