Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Veľký prsný sval

( M. pectoralis major, Pectoral muscle, грудная мышца )

Veľký prsný sval

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: Kľúčna hlava: upínanie sa na kľúčnu kosť: predná plocha v strednej polovici kľúčnej kosti. Hrudno-kostné snopce: predná plocha na hrudnej kosti (sternum), šesť rebrových chrupaviek a aponeurosis z vonkajšieho šikmého svalu. Intertuberkulárna plocha na ramennej kosti - humerus. PODROBNEJŠIE TU...
  • cievy: Prsná vetva hrudnoakromiálnej tepny. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: bočné hrudné nervy a stredné prsné nervy Kľúčna hlava: C5 a C6 Hrudnokostné hlavy: C7, C8 a T1. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): Priťahuje ramennú kosť.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Malý prsný sval  Malý prsný sval (M. pectoralis minor)
Pílovitý predný sval  Pílovitý predný sval (M. serratus anterior)
Deltový sval  Deltový sval (M. deltoideus)

Protiľahlý sval

Lichobežníkový - trapézový sval  Lichobežníkový - trapézový sval (M. trapezius)
Veľký prsný sval SVALY TORZA Z PRAVA (POVRCHOVÉ SVALY)
SVALY TORZA Z PRAVA (POVRCHOVÉ SVALY)

Veľký prsný sval (z latinského pectus „prsia“) je hrubý vejárovitý alebo trojuholníkový zbiehavý sval, ktorý sa nachádza na hrudi ľudského tela.
Tvorí väčšinu hrudných svalov a leží pod prsiami. Pod veľkým prsným svalom sa nachádza malý prsný sval, tenký trojuholníkový sval. Primárnymi funkciami veľkého prsného svalu sú flexia,
addukcia a vnútorná rotácia ramennej kosti. Veľký prsný sval môže byť hovorovo označovaný ako "hrudný sval", pretože je to najväčší a najpovrchnejší sval v oblasti hrudníka.

Veľký prsný sval SVALY TORZA Z PRAVA (LOPATKA ODDIALENÁ VZAD)
SVALY TORZA Z PRAVA (LOPATKA ODDIALENÁ VZAD)

Sval sa upína z prednej plochy sternálnej polovice kľúčnej kosti od šírky polovice prednej plochy hrudnej kosti až po úpon chrupavky šiesteho alebo siedmeho rebra. Z chrupaviek všetkých pravých rebier
(s výnimkou prvého alebo siedmeho) a z aponeurózy vonkajšieho šikmého brušného svalu. Z tohto rozsiahleho upnutia svalu sa vlákna zbiehajú smerom k ich vloženiu. Tie, ktoré sa upínajú z kľúčnej kosti, prechádzajú šikmo nadol a von (laterálne) a sú zvyčajne oddelené od zvyšku
malým intervalom. Tie zo spodnej časti hrudnej kosti a chrupavky dolných pravých rebier prechádzajú nahor a laterálne, zatiaľ čo stredné vlákna prechádzajú horizontálne. Všetky končia plochou šľachou, asi 5 cm širokou, ktorá ústi do laterálneho pysku bicipitálneho žliabku (intertubercular sulcus) ramennej kosti.

Veľký prsný sval MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA
MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA

Táto šľacha sa skladá z dvoch lamiel, umiestnených jedna pred druhou a zvyčajne sa spája nižšie. Predná lamina, ktorá je hrubšia, prijíma klavikulárne a najvrchnejšie sternálne vlákna -
vlákna na kľúčnej kosti. Upínajú sa v rovnakom poradí, v akom vznikajú. Najlaterálnejšie z klavikulárnych vlákien sa upnajú do hornej časti prednej laminy. Najvrchnejšie sternálne vlákna (hrudno-kostné)
prechádzajú do spodnej časti laminy, ktorá siaha tak nízko ako šľacha deltového svalu a spája sa s ňou. Zadná lamina šľachy prijíma pripojenie väčšej časti hrudnej časti a hlbokých vlákien.
Tieto hlboké vlákna, a najmä tie z dolných rebrových chrupaviek, stúpajú úponom ramennej kosti vyššie, pričom sa postupne otáčajú dozadu za povrchové a horné, takže šľacha vyzerá byť skrútená.
Zadná lamina siaha vyššie na ramennú kosť ako predná a z nej vychádza rozšírenie, ktoré pokrýva intertuberkulárnu ryhu ramennej kosti - splýva s puzdrom ramenného kĺbu.
 

Veľký prsný sval SVALY TORZA Z PREDU
SVALY TORZA Z PREDU

Nervová sústava

Veľký prsný sval dostáva duálnu motorickú inerváciu stredným prsným nervom a laterálnym prsným nervom, tiež známym ako laterálny predný hrudný nerv.
Hlava hrudnej kosti dostáva inerváciu z nervových koreňov C7, C8 a T1 cez spodný kmeň brachiálneho plexu a mediálny prsný nerv. Hlava kľúčnej kosti dostáva inerváciu z nervových
koreňov C5 a C6 cez horný kmeň a laterálnu šnúru brachiálneho plexu, ktorá vydáva laterálny prsný nerv. Bočný prsný nerv je rozmiestnený po hlbokom povrchu veľkého prsného nervu.

Senzorická spätná väzba z veľkého prsného svalu sleduje opačnú cestu a vracia sa cez neuróny prvého rádu do miechových nervov v C5, C6, C8 a T1 cez zadné vetvy.

Veľký prsný sval SVALY TORZA Z PREDU (HLBOKÉ)
SVALY TORZA Z PREDU (HLBOKÉ)

Veľký prsný sval má štyri činnosti, ktoré sú primárne zodpovedné za pohyb ramenného kĺbu. Prvým krokom je ohyb ramennej kosti, ako pri hádzaní lopty pod ruku a pri zdvíhaní dieťaťa.
Po druhé, pohybuje ramennou kosťou, ako pri mávaní rukami. Po tretie, otáča ramennú kosť mediálne, ako pri pretláčaní rukou. Po štvrté, veľký prsný sval je tiež zodpovedný za
udržiavanie ramena pripojeného k trupu tela. Má dve rôzne časti, ktoré sú zodpovedné za rôzne činnosti. Klavikulárna časť (kľúčno-kostná) je blízko deltového svalu a prispieva k flexii,
horizontálnej addukcii a rotácii ramennej kosti dovnútra. Keď je v uhle približne 110 stupňov, prispieva to k addukcii ramennej kosti. Sternokostálna časť je antagonistická ku klavikulárnej časti,
ktorá prispieva k pohybu ramena nadol a dopredu a rotácii dovnútra, keď je sprevádzaná addukciou.

Veľký prsný sval MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA (SCHÉMA)
MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV TORZA (SCHÉMA)

Veľký prsný sval MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV NA KĽÚČNEJ KOSTI
MIESTA ÚPONOV A UCHYTENÍ SVALOV NA KĽÚČNEJ KOSTI

Hypertrofia veľkého prsného svalu zvyšuje funkčnosť. K maximálnej aktivácii m. pectoralis major dochádza v priečnej rovine pomocou tlakových pohybov.
Viackĺbové aj jednokĺbové cvičenia vyvolávajú veľkú hypertrofiu prsného svalu. Kombinácia jednokĺbových a viackĺbových cvičení povedie k maximálnej hypertrofickej reakcii.
Veľký prsný sval možno zacieliť z mnohých uhlov trénovania pozdĺž hrudnej kosti a kľúčnej kosti. Cvičenia, ktoré zahŕňajú horizontálnu addukciu a extenziu lakťov, ako je tlak na lavici s činkou,
tlak na lavici s jednoručnými činkami vyvolávajú vysokú aktiváciu veľkého prsného svalu v sternokostálnej oblasti.
Veľký prsný sval SVALY A FASCIE TORZA (PREDNÁ STENA HRUDE A BRUCHA) Z PREDU
SVALY A FASCIE TORZA (PREDNÁ STENA HRUDE A BRUCHA) Z PREDU

Veľký prsný sval RELIÉF SVALOV TORZA Z BOKU
RELIÉF SVALOV TORZA Z BOKU

Ako precvičiť Veľký prsný sval?


▸ Stláčanie na stroji - peck-deck

Cvik - Stláčanie na stroji  - peck-deck

Stláčanie na stroji - peck-deck - nádych: pri roztiahnutí rúk od seba, výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď paže stláčate k sebe- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každo...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Rozpažovanie na rovnej lavičke

Cvik - Rozpažovanie na  rovnej lavičke

Rozpažovanie na rovnej lavičke - nádych: pri rozpažení, paže smerom od tela - treba dbať na pomalý, opatrný, nie trhavýpohyb smerom dole, výdych: pri spažení, pohyb paží smerom k sebe - dlane nespojiť úplne, nakoľko treba zachovať ...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Tlaky s jednoručkami na rovnej lavičke

Cvik - Tlaky s jednoručkami  na rovnej lavičke

Tlaky s jednoručkami na rovnej lavičke- nádych: pri spúštaní činiek smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď zátaž tlačíte hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALY HRUDNÍKA

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA