Svaly nadkolenia a stehna
laco.lead1.eu
uvod - laco.lead1.eu preco - laco.lead1.eu profil - laco.lead1.eu kontakt - laco.lead1.eu forum - laco.lead1.eu
   Tréning    Anatómia ľudského tela    Cviky    BMI    FAQ    Strava    Nutričné hodnoty potravín   

Tréning, cviky, svalová sústava


Rozcvičenie    Objemový tréning    Tréning v diéte    Weiderove princípy    Pretrénovanie    Podtrénovanie    Zranenia    Plánovanie cyklov

Jednotlivé svalové skupiny

(Zdroj: wikipedia)
Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Svalstvo dolnej končatiny - nadkolenia


      

Bedrové svaly

(M. coxae) - upínajú sa na panvovú kosť a z nej až na femur a prekrývajú bedrový kĺb, ktorému umožňujú pohyb
      

Bedrovostehnový sval

(M. iliopsoas) - veľký sval skladajúci sa z 2 častí, vonkajšia rotácia stehna, ohýba panvu spolu s brušnými svalmi
            Bedrovostehnový sval - Iliopsoas - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Bedrovostehnový sval - Iliopsoas sa skladá z týchto svalov:


psoas major       

Veľký bedrovostehenný sval

(M. psoas major)
            upnutie: Priečne výbežky T12-L5 (12-sty hrudný až 5-ty driekový stavec) a bočné aspekty medzi nimi, v menšom trochantry stehennej kosti - femur
            cievy: bederová vetva iliolumbárnej tepny
            nervy: Lumbárny plexus cez predný L2-L4 nerv
            pohyb: Ohýba a otáča stehná do boku
            Veľký bedrovostehenný sval - Psoas major - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
psoas minor       

Malý bedrovostehenný sval

(M. psoas minor)
            upnutie: Strana T12, L1 (12-sty hrudný a prvý driekový stavec)a IV Disku medzi nimi, Pektineálna línia a iliopektineálna eminencia na stehennej kosti - femur
            cievy:
            nervy: Lumbárny plexus
            pohyb: Mierne ohýba nohu do strany
            Malý bedrovostehenný sval - Psoas minor - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
iliacus       

Bedrový sval

(M. iliacus)
            upnutie: iliakálna Fossa, menší trochanter stehennej kosti - femur
            cievy: stredná stehenná circumflex tepna, iliakálna vetva iliolumbárnej tepny
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Ohýba a otáča laterálne stehno
            Bedrový sval - Iliacus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
fasciae latae       

Napínač širokej pokrývky

(M. tensor fasciae latae) - vnútorná rotácia stehna
            upnutie: iliakálny panvový hrebeň, iliotibiálny trakt
            cievy: predovšetkým bočná circumflex stehenná tepna, Superior gluteálna tepna
            nervy: Superior gluteálny nerv (L4-L5)
            pohyb: Stehenný - ohýbanie, stredové otáčanie, abdukcie. Stabilizácia torza.
            Napínač širokej pokrývky - Tensor fasciae latae - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Svaly stehna


 
   

Predná skupina:


 
quadriceps femoris       

Štvorhlavý sval stehna

(M. quadriceps femoris) - je to najmohutnejší sval v ľudskom tele , má 4 hlavy, ktoré splývajú a prechádzajú do mohutnej spoločnej šľachy,ktorá zabaľuje jabĺčko a udržuje mohutný kolenný kĺb proti hmotnosti celého tela, má 2kg
            upnutie: kombinované - rectus femoris a vastus - svaly, tibiálna - píšťalová upínacia zdrsnenina - tuberosity
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystieranie nohy v kolene, Hip ohýbanie (iba priamy sval stehna)
            Štvorhlavý sval stehna - Quadriceps femoris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

      

Jednotlivé hlavy štvorhlavého svalu stehna:


 
vastus medialis       

Vnútorná hlava štvorhlavého svalu stehna

(M. vastus medialis)
            upnutie: stehenná kosť - femur, patella - jabĺčko
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystiera nohu
            Vnútorná hlava štvorhlavého svalu stehna - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
vastus lateralis       

Bočný široký sval

(M. vastus lateralis)
            upnutie: Väčší trochanter, Medzitrochanterické línie, Linea aspera zo stehennej kosti - femur, Patella cez šľachu štvorhlavého svalu stehna, Tibiálna - píšťalová zdrsnená, upínacia plocha - tuberosity cez patella - väzivo jabĺčka
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystiera a stabilizuje koleno
            Bočný široký sval - Vastus lateralis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
rectus femoris       

Priamy sval stehna

(M. rectus femoris)
            upnutie: predný iliakálny panvový chrbát a vonkajší povrch chrbta, ktoré tvoria iliakálnu časť kĺbovej jamky, upína sa do patellárnej - jabĺčkovej šľachy ako jeden zo štyroch svalov štvorhlavého svalu stehna
            cievy: bočná stehenná circumflex tepna
            nervy: stehenný nerv
            pohyb: Vystieranie stehna v kolene, hip ohýbanie
            Priamy sval stehna - Rectus femoris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
sartorius       

Krajčírsky sval

(M. sartorius) - najdlhší sval v tele
            upnutie: v hornej časti sa upína na prednú, hornú časť iliakálneho chrbta panvovej kosti, anteromediálny povrch vrchnej časti tíbie - holennej kosti, píšťaly v časti nazývanej pes anserinus
            cievy: stehenná tepna
            nervy: stehenný nerv (niekedy z priebežných kožných nervov stehna)
            pohyb: Ohýbanie v kolene, ohýbanie nohy
            Krajčírsky sval - Sartorius - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Bočná skupina – priťahovačov:


 
adductor longus       

Dlhý priťahovač

(M. adductor longus)
            upnutie: panová kosť tesne pod panvovým hrebeňom, stredná tretina linea aspera
            cievy: obturator tepna
            nervy: predná vetva obturator nervu
            pohyb: Addukcia, priťahovanie stehna smerom dnu, ohýbanie
            Dlhý priťahovač stehna - Adductor longus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
adductor brevis       

Krátky priťahovač

(M. adductor brevis)
            upnutie: predná plocha z nižšieho ramus a telo panvovej kosti - pubis, menší trochanter a linea aspera zo stehennej kosti - femur
            cievy: obturator tepna
            nervy: obturator nerv
            pohyb: Addukcia, priťahovanie stehna smerom dnu v bedrách
            upnutie: predná plocha inferior ramus a telo panvy, lesser trochanter a linea aspera na stehennej kosti
            Krátky priťahovač - Adductor brevis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
adductor magnus       

Veľký priťahovač

(M. adductor magnus)
            upnutie: panvová kosť - pubis, zdrsnená, upínacia plocha - tuberosity na ischium, stehenná kosť - femur
            cievy: obturator tepna
            nervy: zadná vetva obturator nervu (sval adductor) a ischiatický nerv (hamstringy - skupina svalov zadnej časti stehna)
            pohyb: Addukce, priťahovanie stehna smerom dnu v bedrách
            Veľký priťahovač - Adductor magnus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
gracilis       

Štíhly sval stehna

(M. gracilis) - prinoženie, vonkajšia rotácia bedrového kĺbu
            upnutie: ischiopanvový ramus, tíbia - píšťala, holenná kosť v mieste nazývanom - pes anserinus
            cievy: stredná circumflex tepna (vetva profunda stehenného systému)
            nervy: predná vetva obturator nervu
            pohyb: Ohýba v bedrách, ohýba v kolenách
            Štíhly sval stehna - Gracilis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
   

Zadná skupina - odťahovačov


 
semimembranosus       

Poloblanitý sval

(M.semimembranosus) - vnútorná rotácia a ohyb v kolennom kĺbe
            upnutie: Sedacie tuberosity, stredná plocha tíbie - píšťala - kosť
            cievy: profunda femoris, gluteálne tepny
            nervy: ischiadický (tibiálny, L5, S1, S2) nerv
            pohyb: Vystretie v bedrách, ohnutie v kolene
            Poloblanitý sval - Semimembranosus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
semitendinosus       

Pološľachovitý sval

(M. semitendinosus)
            upnutie: Sedacie tuberosity na ischium - časti panvovej kosti, pes anserinus
            cievy: nižšie gluteálne tepny, perforované tepny
            nervy: ischiadický (tibiálny, L5, S1, S2) nerv
            pohyb: Ohýbanie kolena, natiahnutie v bedrovom kĺbe
            Pološľachovitý sval - Semitendinosus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
biceps femoris dlha hlava biceps femoris kratka hlava       

Dvojhlavý stehenný sval

(M. biceps femoris) - ohyb a vonkajšia rotácia v kolennom kĺbe
            upnutie: Sedacie tuberosity na ischium - časti panvovej kosti, linea aspera, stehenná kosť - femur, hlava - fibuly (kosť ihlica), ktorá korešponduje so zadnou časťou bočného tibiálneho hrboľa
            cievy: nižšie gluteálne tepny, perforované tepny, popliteálne tepny
            nervy: dlhá hlava: tibiálne nervy, krátka hlava: spoločné peroneálne nervy
            pohyb: Ohýba v kolennom kĺbe, priečne otáča kolenný kĺb (koleno, pri ohnutí), vystiera v bedrovom kĺbe (iba dlhá hlava)
            Biceps femoris - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
gluteus maximus       

Veľký sedací sval

(M. gluteus maximus)
            upnutie: Sedací povrch ilium - časti panvovej kosti, lumbárna fascia, krížová kosť, krížový tuberozitný väz, sedacie tuberosity zo stehennej kosti - femur, iliotibiálny trakt
            cievy: vyššie a nižšie sedacie tepny
            nervy: nižší sedací nerv (L5, S1, S2 nervové korene)
            pohyb: externé rotácie a vystretie v bedrovom kĺbe, podporuje vystierať kolená cez iliotibiálne ústrojenstvo
            Veľký sedací sval - Gluteus maximus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
gluteus medius       

Stredný sedací sval

(M. gluteus medius)
            upnutie: Sedací povrch ilium - časti panvovej kosti, umiestnený pod veľkým sedacím svalom, väčší trochanter zo stehennej kosti - femur
            cievy: vyššie sedacie tepny
            nervy: vyšší sedací nerv (L4, L5, S1 nervové korene)
            pohyb: Abdukcia v bedrách, zabraňuje odtiahnutiu v bedrách. Stredné rotácie stehna.
            Stredný sedací sval - Gluteus medius - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Jednotlivé svalové skupiny

(Zdroj: wikipedia)
Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)

Ako posilňovať tieto svaly ? Ukážky cvikov...
zásobník cvikov
Hacken drepy na stroji
zásobník cvikov
Obrátený hacken drep na stroji
zásobník cvikov
Sisy drepy
zásobník cvikov
Klasické drepy s činkou vzadu na pleciach
zásobník cvikov
Drepy s fitloptou opretou o stenu
zásobník cvikov
Prednožovanie na stroji
zásobník cvikov
Drepy s činkou vpredu na pleciach
zásobník cvikov
Výpady do strán
zásobník cvikov
Sťahovanie na adduktory na stroji
zásobník cvikov
Bulharský drep
zásobník cvikov
Laterálny, bočný leg-press
zásobník cvikov
Podrepy vo výpade s jednoručkami
zásobník cvikov
Výpady s veľkou činkou dozadu
zásobník cvikov
Drepy s jednoručkou v širokom stoji - sumo drepy
zásobník cvikov
Výstupy na lavičku s dvíhaním nohy
zásobník cvikov
Výpady s jednoručkami dopredu
zásobník cvikov
Odťahovanie - abdukcia nohy v stoji so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Priťahovanie - addukcia nohy v stoji so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Drepy na bosu
zásobník cvikov
Prednožovanie na stroji jednou nohou
zásobník cvikov
Unožovanie v sede na abduktory
zásobník cvikov
Leg-press klasický spôsob
zásobník cvikov
Zanožovanie v stoji
zásobník cvikov
Zanožovanie v ľahu na stroji
zásobník cvikov
Mŕtvy ťah s vystretými nohami - jednoručky
zásobník cvikov
Príťahy fitlopty pod seba na hamstringy
zásobník cvikov
Zanožovanie v ľahu na bruchu na rímskej lavičke
zásobník cvikov
Zanožovanie v ľahu na stroji jednou nohou
zásobník cvikov
Mŕtvy ťah s mierne pokrčenými nohami na hamstringy
Referencie - moji klienti LAJKUJ - LACO.LEAD1.EU NA FACEBOOKU ODOBERAJ NOVINKY Z WWW.LACO.LEAD1.EU YOUTUBE.COM - LACO.LEAD1.EU
laco.lead1.eu
mínus 60 kilo - Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
laco.lead1.eu
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
laco.lead1.eu
online premena postavy - Janka Piatková
účastníčka súťaže - Do formy
laco.lead1.eu
mínus 21 kg Tomáš Kohút
účastník súťaže - Do formy
laco.lead1.eu
Premeny postavy Alžbeta "BEBE" Mokrá
laco.lead1.eu
Online výsledky - Marcel Moroz, Poprad
laco.lead1.eu
Online premena - Janka Krajčová
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
laco.lead1.eu
Katka Peťková a súťaž Do Formy
laco.lead1.eu
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej
(Finalistka súťaže - Do formy s fit-časopisom 2013)
laco.lead1.eu
On-line premena IWetky z Prešova
laco.lead1.eu
Tinka a Janko - mínus 27 kilo :-)
laco.lead1.eu
Peťa Kubandová - kulturistika ženy 2013 Nitra
laco.lead1.eu
Ružka Lovičová, ako chudnúť v pohode a bez stresu
laco.lead1.eu
Borec s neskutočnou vôľou 2. - Jožo Padych
laco.lead1.eu
Rony - najväčší úbytok cm v súťaži Do Formy s fitness časopisom
Viac referencií mojich klientov
Posledné, najnovšie príspevky
novinky na laco.lead1.eu ako NEDOSIAHNÚŤ úspech v zmene postavy
16.12.2014
novinky na laco.lead1.eu Peťa K fotenie - október 2014
3.11.2014
novinky na laco.lead1.eu o Tomášovej motivácií na ceste za svojimi cieľmi
16.9.2014
novinky na laco.lead1.eu Grécke jogurty - porovnanie
7.9.2014
novinky na laco.lead1.eu Ovsené vločky - porovnanie
28.8.2014
novinky na laco.lead1.eu Mozzarella light - porovnanie
28.8.2014
novinky na laco.lead1.eu Tvrdé syry - porovnanie
13.7.2014
novinky na laco.lead1.eu Megapremena - Alžbeta "BEBE" Mokrá
10.6.2014
novinky na laco.lead1.eu Jožo Bucha - mení tuky na svaly :)
9.6.2014
STARŠIE ČLÁNKY
bleskovky
laco.lead1.eu
   Ovsené vločky pod lupou
   16.12.2014
laco.lead1.eu
   Ako udržať chuť na sladké...
   9.12.2014
laco.lead1.eu
   Ako sa nezblázniť pred Via...
   7.12.2014
laco.lead1.eu
   Výhody varenia na pare
   5.12.2014
laco.lead1.eu
   Kalórie v alkohole
   30.11.2014
laco.lead1.eu
   Negatívne kalórie
   30.11.2014
prehľad bleskoviek
laco.lead1.eu laco.lead1.eu laco.lead1.eu laco.lead1.eu laco.lead1.eu
 O MNE

 ÚVOD
 ÚVOD 2
 PROFIL
 FOTOGALÉRIE
 VIDEOGALÉRIE
 YOUTUBE PROFIL
 METACAFE PROFIL
 FACEBOOK PROFIL
 KONTAKT
 PONUKA SLUŽIEB

 ON-LINE TRÉNER - ponuka jednotlivých programov

 OSOBNÝ TRÉNER BANSKÁ BYSTRICA

 CENNÍK OSOBNÝCH TRÉNIGOV

 FÓRUM - fitnes, výživa, cvičenie

 VÝŽIVA

 RECEPTY
 NUTRIČNÉ HODNOTY POTRAVÍN

 BMI

 FAQ - otázky
 ANATÓMIA
 TRÉNING
 CVIKY

TAGY:

tréningový plán pre ženy

tréningový plán na chudnutie

tréningové plány

rast svalov

kulturistika strava

nárast svalovej hmoty

kulturistický tréning

fitness tréner

online tréner

úbytok tuku

ako schudnúť


vypracovanie fitnes plánu

online dieta

strava na nabratie svalovej hmoty

ako nabrať svaly a silu

svalové objemy

jedálniček na vyrysovanie svalov

tréning na vyrysovanie svalov

diskusné fórum zamerané na kulturistiku,fitness,silové športy a bojové
umenia    prepsa.sk - obojky, vodítka, postroje    Chovateľská stanica britských mačiek - BonnieLux, SK   

Bannery a ikonky stránky www.laco.lead1.eu - TU!Zdieľajte alebo pošlite správu na Facebooku
pošli na vybrali.sme.sk Pošlite do vybrali.sme.sk
All rights reserved       © LEAD 1 - since 2009
   TOPlist