Váš úspech v zmene postavy

ZMEŇTE SVOJU POSTAVU !

Vyťažte zo svojho potenciálu maximum. Trénujte, stravujte sa, regenerujte pod dohľadom profesionála s vyše 20 ročnými pretekárskymi a 30 ročnými tréningovými skúsenosťami.

Trojhlavý ramenný sval

( M. triceps brachii, Three-headed shoulder muscle, Трехголовая мышца плеча )

Trojhlavý ramenný sval

Šľachy, cievy, nervy

  • šľachy: dlhá hlava: infraglenoidný výčnelok na lopatke, bočná hlava: zadná časť ramennej kosti - humerus, stredná hlava: zadná časť ramennej kosti - humerus, olekranon výbežok na lakťovej kosti - ulna
  • cievy: hlboká brachiálna tepna. PODROBNEJŠIE TU...
  • nervy: radiálny nerv. PODROBNEJŠIE TU...
  • pohyb (funkcia svalu): silný sval uložený na zadnej strane ramennej kosti, má tri hlavy, ohyb ramena; vystiera predlaktia, dlhá hlava priťahuje plecia.

Súvisiace svaly

Susediace svaly

Deltový sval  Deltový sval (M. deltoideus)
Hlboký sval paže  Hlboký sval paže (M. brachialis)
Zobákovo-ramenný sval  Zobákovo-ramenný sval (M. coracobrachialis)

Protiľahlý sval

Dvojhlavý ramenný sval  Dvojhlavý ramenný sval (M. biceps brachii)
Trojhlavý ramenný sval RELIÉF SVALOV HORNEJ KONČATINY - PRAVEJ.
RELIÉF SVALOV HORNEJ KONČATINY - PRAVEJ.

Triceps, tiež triceps brachii (latinsky „trojhlavý sval paže“), je veľký sval na zadnej strane hornej končatiny. Skladá sa z 3 častí: strednej, bočnej a dlhej hlavy. Je to sval, ktorý vystiera hornú končatinu v lakťovom kĺbe. 

Dlhá hlava sa upína v infraglenoidnom tuberkule lopatky. Rozprestiera sa distálne pred veľkým oblým svalom (teres major) a malým oblým svalom (teres minor) zozadu. 

Mediálna hlava sa upína proximálne v ramennej kosti - humere, tesne pod drážkou radiálneho nervu, z dorzálneho (zadného) povrchu ramennej kosti. Z mediálneho intermuskulárneho septa a jeho distálna časť sa upína z laterálnej intermuskulárnej septy. Mediálna hlava je väčšinou zakrytá bočnými a dlhými hlavami a je viditeľná iba distálne na ramennej kosti.

 

Trojhlavý ramenný sval OBLASŤ HORNEJ KONČATINY
OBLASŤ HORNEJ KONČATINY

Každá z troch hláv tricepsu má svoj vlastný motorneuronový subnukulár v motorickom stĺpci v mieche. Mediálna hlava je tvorená predovšetkým malými vláknami a motorickými jednotkami typu I, bočná hlava veľkých vlákien a motorických jednotiek typu IIb a dlhá hlava zo zmesi vláknových typov a motorických jednotiek. Každý zväzok „možno považovať za nezávislý sval so špecifickými funkčnými úlohami“.

Vlákna sa zbiehajú do jednej šľachy, ktorá sa upína do lakťa - olecranonového procesu lakťovej kosti (aj keď niektoré výskumy naznačujú, že môže existovať viac ako jedna šľacha) a k zadnej stene kapsuly lakťového kĺbu, kde sú burzy (vankúšové vrecia) sa často nachádzajú. Časti spoločnej šľachy vyúsťujú do fascie predlaktia a môžu takmer pokrývať lakťový sval anconeus.
 
 
 
 
 

Trojhlavý ramenný sval LÍNIE REZOV KOŽE HORNEJ KONČATINY.
LÍNIE REZOV KOŽE HORNEJ KONČATINY.

Klasicky sa predpokladá, že všetky tri hlavy triceps brachii sú inervované radiálnym nervom. Štúdia uskutočnená v roku 2004 však určila, že u 20 kadaveróznych vzoriek a 15 chirurgických disekcií účastníkov bola dlhá hlava vo všetkých prípadoch inervovaná vetvou axilárneho nervu
Šľachovitá klenba je často pôvodom dlhej hlavy a šľachy latissimus dorsi. V zriedkavých prípadoch môže dlhá hlava pochádzať z bočného okraja lopatky a z puzdra ramenného kĺbu.
Triceps je extenzorový sval lakťového kĺbu a antagonista svalov bicepsu a brachialis. Môže tiež fixovať lakťový kĺb, keď sa predlaktie a ruka používajú na jemné pohyby, napríklad pri písaní. Dlhá hlava tricepsu sa zapája, keď sa vyžaduje trvalé generovanie sily, alebo keď je potrebná synergická kontrola ramena a lakťa alebo oboch.
Bočná hlava sa zapája na pohyby vyžadujúce občasnú silu vysokej intenzity, zatiaľ čo stredný fascikul umožňuje presnejšie pohyby s nízkou silou.

Trojhlavý ramenný sval SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, z boku.
SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, z boku.

Klasicky sa predpokladá, že všetky tri hlavy triceps brachii sú inervované radiálnym nervom. Novšie štúdie však zistili, že u približne 14 % jedincov bola dlhá hlava triceps brachii inervovaná axilárnym nervom a u 3 % dostala duálnu inerváciu z radiálneho nervu aj axilárneho nervu
Šľachovitý oblúk je často pôvodom dlhej hlavy a šľachy širokého svalu chrbta. V zriedkavých prípadoch môže dlhá hlava pochádzať z bočného okraja lopatky a z puzdra ramenného kĺbu.

Trojhlavý ramenný sval SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, zo zadu.
SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, zo zadu.

Tréning 

Triceps môže byť precvičovaný buď izolovanými alebo zloženými cvikmi a môže sa staticky sťahovať, aby udržal ruku narovnanú proti odporu. Izolované cviky sú napríklad stláčanie tricepsovej kladky, extenzia tricepsu v ľahu a extenzia paží za chrbtom. Ďalej sú to tlakové pohyby, ako je tlak na lavičke, tlak na lavičke s úzkym úchopom , atď...
Užší úchop sa zameriava viac na triceps viac ako pohyby so širším úchopom, kde zaberajú viac prsné svaly. Je dôležité pracovať s tricepsovým svalom v celom rozsahu kontrakcie. Vzhľadom na to, že ide o dvojkĺbový sval
(s úponmi, ktoré križujú lakte aj rameno).
 

Trojhlavý ramenný sval SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, zo zadu (hĺbka).
SVALY PRAVÉHO NADLAKTIA A PLECA, zo zadu (hĺbka).

Ako precvičiť Trojhlavý ramenný sval?


▸ Tricepsová kladka s rovným držadlom v stoji

Cvik - Tricepsová kladka s rovným  držadlom v stoji

Sťahovanie hornej kladky buduje celkový objem tricepsov. Aj keď sa sťahovanie kladky skôr radí medzi cviky tvarovacie, dajú sa pri ťažkých sériách budovať aj dobre tricepsy na objeme. Postavenie lakťov opäť určuje akú časť triceps...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Tricepsové kliky medzi lavičkami

Cvik - Tricepsové kliky  medzi lavičkami

Kliky medzi lavičkami sú silovým cvikom, ktorý výborne buduje silu a hmotu tricepsových svalov. Pri klikování sa zapájajú do cvičenia aj pliecia a prsia. Nikdy nemôžete izolovať jednotlivé hlavy tricepsov, môžete však ovplyvniť či...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

▸ Francúzsky tlak s SZ-tyčou v sede s oporou chrbta

Cvik - Francúzsky tlak s SZ-tyčou  v sede s oporou chrbta

Francúzsky tlak s SZ-tyčou v sede s oporou chrbta - nádych: pri spúšťaní činky smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď záťaž tlačíte hore- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej k...

... CVIK PODROBNEJŠIE TU

Zdroj

SVALSTVO HORNEJ KONČATINY - NADLAKTIA

Výsledky Klientov

Danielin príbeh o zbavení sa prebytočných kíl a bolestí kĺbov

Laca poznám od strednej školy. Už vtedy sa venoval športu. Ja som vzťah k športu alebo akejkoľvek fyzickej aktivite nikdy nemala. Pretrvával vzťah k „dobrému a hlavne nezdravému jedlu“. Po dvoch tehotenstvách a nulových stravovac...

Zo 150 kg k dnešnej forme

Už od čias kedy som navštevoval základnú školu, som mal vždy nejaké to kilo naviac. Ako 26 ročný som vážil okolo 135 kg a moja hmotnosť sa postupne vyšplhala až na 150 kg. Aj napriek tejto hmotnosti som v tých časoch pravidelne na...

2. rok alebo o motivácii, cieľoch…

S Lacom trénujem od decembra 2021, kedy som vážila 83 kg, prvý polrok sme spoločnou prácou zredukovali tuk, spevnili svalstvo a znížili hmotnosť na 57 kg – VIAC V ČLÁNKU TU....

Prečo som začal cvičiť?

Po štúdiu na vysokej škole sa mi začal pohodlný život. Celé dni presedené v práci pred počítačom, nedostatok pohybu a a množstvo tučnej stravy spôsobili že som začal výrazne priberať. Až to dospelo do štádia, kedy manželka vide...VIAC PREMIEN MOJICH KLIENTOV

                   
×

Začnite dnes !

Napíšte mi čo by ste chceli dosiahnúť v oblasti formovania vašej postavy či už úbytku tuku a/alebo nárastu svalov, atď...

Vyplňte formulár, budem vás spätne kontaktovať a môžme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa !

Meno:

Email:

Telefón:

Vaša správa:


CAPTCHA