zmeňte svoju postavu - online tréner- vypracovanie jedálničkov, tréningových plánov

Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku

Cvik na precvičenie svalstva tricepsov

Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku je cvik na precvičenie svalstva tricepsov. V ľahu na chrbte na lavičke uchopte jednoručku, ruku vystrite v lakti smerom nahor, stlačte triceps. Druhou rukou si pridržte nadlaktie v lakti, tak aby pri cvičení bolo nadlaktie fixované a pohyb sa vykonával len ohybom v lakti. Plynulým pohybom ohnite ruku v lakti - činku spúšťajte smerom dole k ramenu opačnej ruky - smerom do boku. V tejto polohe triceps natiahnite a opäť plynule ruku vystierajte smerom hore, kde svalstvo tricepsu stlačíte. 


- nádych: pri spúšťaní činky smerom nadol,výdych: pri pohybe proti gravitácii, v tomto prípade keď záťaž tlačíte hore
- cvik vykonávajte v plnom rozsahu pohybu tak, že vo vrcholnej krajnej polohe pri každom opakovaní vedome stlačíte a na sekundu podržíte precvičovaný sval, a naopak v opačnej krajnej polohe sval natiahnete
- tempo vykonávania jednotlivých opakovaní (pri predpoklade klasického vykonávania cvikov, teda s výnimkou špeciálnych weiderových intenzifikačných princípov !): 2:1 (pomalšia je negatívna fáza cviku, tá pri ktorej záťaž brzdíte proti gravitácii a naopak výbušnejšie vykonávajte pozitívnu fázu cviku, tú kde dvíhate alebo tlačíte váhu)

Ako správne cvičiť Francúzsky tlak s jednoručkouv ľahu z boku?

technika posilňovacích cvikov - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku

V spodnej polohe svalstvo tricepsu natiahnite, nadlaktie držte pevne a kolmo smerom nahor.

technika cviku - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku

Pohyb vykonávajte len ohybom v lakti, nadlakte majte stále fixované. Zo spodnej polohy plynule vytláčajte činku smerom nahor.

cvik - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku - technika

V hornej krajnej polohe svalstvo tricepsu stlačte, prepnite ruku v lakti. Vykonajte ďaľšie opakovanie.

cvik - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku - technika


Pozrite si techniku cviku na videu

CVIKY NA TRICEPS CVIKY NA TRICEPS
ANATÓMIA SVALOV HORNEJ KOČATINYCviky:  ▸ Na trapéz    ▸ Na biceps    ▸ Na triceps    ▸ Na predlaktia    ▸ Na plecia    ▸ Na chrbát    ▸ Na hrudník    ▸ Na brucho    ▸ Na stehná    ▸ Na hamstringy    ▸ Na zadok    ▸ Na lýtka
▸ Strečingové    ▸ Cvičíme doma    ▸ Outdoor    ▸ Tehotenské    ▸ TRX

VÝSLEDKY KLIENTOV

Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg Ako darček k narodeninám - krajšia postava a ako bonus - mínus 25 kg
Prečo som  začal cvičiť? Prečo som začal cvičiť?
Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013) Metamorfózy Zuzky Mozoľovej (z 83 kg na 60 kg) (Finalistka súťaže - Do formy s fitnes časopisom 2013)

VIAC FOTO-REFERENCIÍ - TU !


NAJNOVŠIE PRIDANÉ

Cvik - Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku
Cvik - Francúzsky tlak oboch   jednoručiek v ľahu Francúzsky tlak oboch jednoručiek v ľahu
Cvik - Tricepsová kladka zhora   jednoručne - podhmatom Tricepsová kladka zhora jednoručne - podhmatom