laco.lead1.eu

LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNERPROFIL TRÉNERA

Anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)


Svaly chrbta


trapezius       

Lichobežníkový - trapézový sval

(M. trapezius) - zdvíha plece, ťahá lopatku smerom dolu a priťahuje ju k chrbtici vytvára obrys pliec
            upnutie: začína, poniže stredovej čiary, z vonkajšej okcipitálnej protuberancie. nuchal ligament - šijové väzy (väzivo - krčné stavce), stredná časť superior nuchal line a tŕňové výbežky zo stavcov Cervical (krčné stavce) 7 - Thoracic (hrudné stavce) 12. Ďalej sa upína na ramená, do bočnej tretiny na kľúčnu kosť, na akromiálny výbežok a na zadnú stranu lopatky.
            cievy: priečna krčná tepna
            nervy: hlavné nervy - kraniálny nerv XI. Cervical nervy C3 a C4 týmito dostávame informácie o bolesti v tomto svale.
            pohyb: Rotácia, odtiahutie, zdvíhanie, stláčanie lopatiek
            Trapézový sval - Trapezius - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
rhomboideus major       

Veľký rombický sval – veľký kosoštvorcový sval

- (M. rhomboideus major) - plochý sval tvaru kosoštvorca, dvíha lopatky a priťahuje k chrbtici, rozdeľuje sa na dve nerovnaké časti (veľký a malý sval rombický)
            upnutie: tŕňové výbežky stavcov T2 (thoracic - hrudné stavce) až k T5 (thoracic - hrudné stavce), mediálny okraj lopatky
            cievy: dorzálna skapulárna tepna
            nervy: dorzálny skapulárny nerv (C4 a C5)
            pohyb: Navinutie lopatky, otáča lopatku, tlačí do glenoidnej dutiny. Taktiež fixuje lopatku na hrudnej stene.
            Veľký kosoštvorcový sval - Rhomboideus major - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
rhomboideus minor       

Malý rombický sval – malý kosoštvorcový sval

- (M. rhomboideus minor) - plochý sval tvaru kosoštvorca, dvíha lopatky a priťahuje k chrbtici, rozdeľuje sa na dve nerovnaké časti (veľký a malý sval rombický)
            upnutie: nuchal ligament - šijové väzy a tŕňové výbežky zo C7 (cervical - krčných stavcov) až po T1 (thoracic - hrudné stavce) stavcov, mediálny okraj lopatky
            cievy: dorzálna skapulárna tepna
            nervy: dorzálny skapulárny nerv (C4 a C5)
            pohyb: Navinutie lopatky, otáča lopatku, tlačí do glenoidnej dutiny. Taktiež fixuje lopatku na hrudnej stene.
            Malý kosoštvorcový sval - Rhomboideus minor - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
teres major       

Veľký oblý sval

(M.teres major)
            upnutie: zadná časť spodného uhla lopatky, mediálna hrana intertuberkuárny sulcus na ramennej kosti (humerus)
            cievy: Subskapulárna a circumflex skapulárna tepna
            nervy: spodný subskapulárny nerv (segmental C5 a C6)
            pohyb: Vnútorné rotácie (alebo mediálne rotácie) na ramennej kosti - humerus.
            Veľký oblý sval - Teres major - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
teres minor       

Malý oblý sval

(M.teres minor)
            upnutie: bočný okraj lopatky, inferior aspekt z veľkého hrboľu z ramennej kosti (humerus)
            cievy: zadná circumflex ramenná tepna a circumflex lopatková tepna
            nervy: axilárny nerv
            pohyb: bočné rotácie a odťahuje ramená
            Malý oblý sval - Teres minor - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
supraspinatus       

Nadhrebeňový sval

(M.supraspinatus)
            upnutie: nadhrebeňová fossa lopatky, superior aspekt z veľkého hrboľu z ramennej kosti (humerus)
            cievy: supraskapulárna tepna
            nervy: supraskapulárny nerv
            pohyb: odťahovanie ramien a zastabilizovanie ramennej kosti - humerus
            Nadhrebeňový sval - Supraspinatus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
infraspinatus       

Podhrebeňový sval

(M.infraspinatus)
            upnutie: podhrebeňová fossa lopatky, stredný aspekt z veľkého hrboľu z ramennej kosti (humerus)
            cievy: supraskapulárna a circumflex skapulárna tepna
            nervy: supraskapulárny nerv
            pohyb: bočné rotácie ramien a zastabilizovanie ramennej kosti - humerus
            Podhrebeňový sval - Infraspinatus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
levator scapulae       

Zdvíhač lopatky

(M.levator scapulae)
            upnutie: Zadné tuberkulárne výbežky C1 - C4 krčných stavcov, vrchná časť strednej hranice lopatky
            cievy: dorzálna skapulárna tepna
            nervy: krčné nervy (C3, C4) a chrbtový lopatkový nerv (C5)
            pohyb: Dvíha lopatku a tlačí ju do glenoidnej dutiny, otáča lopatkou
            Zdvíhač lopatky - Levator scapulae - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
subscapularis       

Podlopatkový sval

(M.subscapularis) - vnútorná rotácia paže
            upnutie: subskapulárna fossa, lesser hrboľ na ramennej kosti (humerus)
            cievy: priečna krčná tepna, Subskapulárna tepna
            nervy: Horný subskapulárny nerv, spodný subskapulárny nerv (C5, C6)
            pohyb: otáča ramennú kosť, stabilizuje plecia
            Podlopatkový sval - Subscapularis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
serratus posterior       

Zadný pílovitý sval

(M.serratus posterior)
            upnutie: stavce T11 (thoracic alebo hrudné stavce) - L3 (lumbar - driekové stavce), spodné okraje z 9-teho až 12-teho rebra
            cievy: medzirebrové tepny
            nervy: medzirebrové nervy T9 až T12
            pohyb: stláčanie spodných rebier
            Zadný pílovitý sval - Serratus posterior - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
latissimus dorsi       

Najširší sval chrbta

(M.latissimus dorsi) - prebieha smerom k podpazušnej jamke, pripaženie, zapaženie, plavecké pohyby, rotácia ramena do vnútra
            upnutie: tŕňové výbežky stavcov thoracic T7-T12 (thoracic - hrudné stavce), thorakolumbárna fascia, iliakálny hrebeň panvovej kosti a spodná časť tretieho a štvrtého rebra, intertuberkulárna časť ramennej kosti (humerus)
            cievy: subskapulárna tepna, dorzálna skapulárna tepna
            nervy: thoracodorzálny nerv (C6 - C8)
            pohyb: priťahuje, vystiera a otáča do vnútra ramená
            Najširší sval chrbta - Latissimus dorsi - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
sacrospinalis       

Vzpriamovače trupu

(M.sacrospinalis) - vystierajú trup z predklonu
            upnutie: tŕňové výbežky - posledné štyri hrudné stavce, lebečná dutina, tŕňové procesy - hrudné stavce a krčné stavce
            cievy: laterálna sakrálna tepna
            nervy: zadná vetva miechových nervov
            pohyb: vystierajú chrbticu
            Vzpriamovače trupu - Sacrospinalis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)Ako posilňovať tieto svaly ? Ukážky cvikov...
zásobník cvikov
Zhyby na široko
zásobník cvikov
Príťahy spodnej kladky v sede k pásu
zásobník cvikov
Príťahy veľkej činky v predklone podhmatom
zásobník cvikov
Zhyby na hrazde so širokým úchopom
zásobník cvikov
Príťahy spodnej kladky v sede širokým paralelným úchopom
zásobník cvikov
Zhyby na hrazde s úzkym paralelným úchopom
zásobník cvikov
Príťahy hornej kladky v sede podhmatom
zásobník cvikov
Príťahy hornej kladky v sede pred hlavu
zásobník cvikov
Príťahy jednoručky v predklone
zásobník cvikov
Zhyby na hrazde paralelný úchop - dlane proti sebe
zásobník cvikov
Zhyby na hrazde úzkym nadhmatom
zásobník cvikov
Súpažné priťahovanie jednoručiek v ľahu na bruchu na šikmej lavičke
zásobník cvikov
Príťahy spodnej kladky k pásu úzkym nadhmatom
zásobník cvikov
Príťahy spodnej kladky k pásu v podrepe
zásobník cvikov
Príťahy veľkej činky v predklone nadhmatom
zásobník cvikov
Príťahy jednoručiek v predklone súpažne
zásobník cvikov
Príťahy vesla v predklone
zásobník cvikov
Hyperextenzia na spodnú časť chrbta
zásobník cvikov
Dvíhanie protiľahlej ruky a nohy v ľahu
zásobník cvikov
Hyperextenzia na fitlopte
zásobník cvikov
Dvíhanie pliec na multipresse v stoji pred telom
zásobník cvikov
Dvíhanie pliec s jednoručkami v stoji
zásobník cvikov
Dvíhanie pliec s veľkou činkou v stoji pred telom
zásobník cvikov
Dvíhanie pliec s veľkou činkou v stoji za telom
zásobník cvikov
Dvíhanie pliec so spodnou kladkou v stoji

VÝSLEDKY KLIENTOVtrener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

viac


SOCIÁLNE SIETE


LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNER - NA YOUTUBE


Váš úspech v zmene postavy - laco.lead1.eu - NA FACEBOOKu

ČLÁNKYVianoce, Silvester, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vianoce → Silvester → ??? → ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1.1.2015
5 rokov tréningu - Jarka
5 rokov ... a nič :)
3.4.2015
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
21.4.2015
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK - p.f. 2018
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK - p.f. 2018
31.12.2017

viac


NUTRIČNÉ HODNOTY

ANATÓMIA

FÓRUM

PARTNERI


MB TECH s.r.o.

Strechy BB
All rights reserved       © LEAD 1 - since 2009