laco.lead1.eu

LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNERPROFIL TRÉNERA

Anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)


Svalstvo hornej končatiny - nadlaktia


Svaly nadlaktia


 
deltoideus posterior       

Deltový sval

(M. deltoideus) - široký hrubý trojuholníkový sval, pokrývajúci ramenný kĺb zboku, upažuje, predpažuje, rotuje, zdvíha trup, šplh
            upnutie: kľúčna kosť, akromiálny výbežok na zadnej partii lopatky, deltová upínacia plocha - tuberosity na ramennej kosti - humerus
            cievy: primárne zadná circumflex ramenná tepna
            nervy: axilárny nerv
            pohyb: Dvíhanie pliec, flexia a extenzia
            Deltový sval - Deltoideus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
coracobrachialis       

Zobákovo-ramenný sval

(M. coracobrachialis)
            upnutie: korakoidný výbežok na lopatke, stredná časť ramennej kosti - humerus
            cievy: brachiálna tepna
            nervy: musculocutaneous nerv
            pohyb: Priťahuje ramennú kosť
            Zobákovo-ramenný sval - Coracobrachialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
biceps brachii       

Dvojhlavý ramenný sval

(M. biceps brachii) - má dve hlavy (dva snopce), vykleňuje prednú stranu ramennej kosti, sval dvojkĺbový /kĺb ramenný, kĺb lakťový/, ohyb ramena v lakťovom kĺbe
            upnutie: krátka hlava: korakoidný výbežok na lopatke. dlhej hlavy: supraglenoidný výčnelok, upínacie plochy na vretennej kosti - rádiuse
            cievy: brachiálna tepna
            nervy: musculocutaneous nerv, (C5–C7)
            pohyb: Ohýba ruku v lakti, supinuje predlaktia
            Dvojhlavý ramenný sval - Biceps brachii - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
brachialis       

Hlboký sval paže

(M. brachialis)
            upnutie: predná plocha na ramennej kosti - humerus, najmä distálna polovica tejto kosti, koronoidný výbežok a zdrsnená, upínacia plocha - tuberosity na lakťovej kosti - ulna
            cievy: radiálna rekurentná tepna
            nervy: musculocutaneous nerv
            pohyb: Ohýbanie v lakťovom kĺbe
            Hlboký sval paže - Brachialis - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
triceps brachii       

Trojhlavý ramenný sval

(M. triceps brachii) - silný sval uložený na zadnej strane ramennej kosti, má tri hlavy, ohyb ramena
            upnutie: dlhá hlava: infraglenoidný výčnelok na lopatke, bočná hlava: zadná časť ramennej kosti - humerus, stredná hlava: zadná časť ramennej kosti - humerus, olekranon výbežok na lakťovej kosti - ulna
            cievy: hlboká brachiálna tepna
            nervy: radiálny nerv
            pohyb: Vystiera predlaktia, dlhá hlava priťahuje plecia
            Trojhlavý ramenný sval - Triceps brachii - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 
anconeus       

Lakťový sval

(M. anconeus) - je to malý trojuholníkový sval, uložený na vonkajšej zadnej strane lakťa
            upnutie: bočná epikondyla na ramennej kosti - humerus, bočná plocha na olekranon výbežok a zadnú časť lakťovej kosti - ulna
            cievy: hlboké brachiálne tepny, opakujúce sa interosseous tepny
            nervy: radiálny nerv (C7, C8 a T1)
            pohyb: Je čiastočne prepojený s tricepsom, ktoréu pomáha vo vystieraní predlaktia. Zároveň stabilizuje lakeť počas pronácie a supinácie.
            Lakťový sval - Anconeus - podrobnejšie (originálny text) , (* slovenský preklad)
 

Anatómia ľudského tela - svalová sústava(Zdroj: wikipedia)

Hlava a tvár    Krk    Chrbát    Hrudník    Brucho    Nadlaktie    Predlaktie    Stehno    Lýtko
(* slovenský preklad) - "slovenský" google preklad treba brať s miernou rezervou ;-)Ako posilňovať tieto svaly ? Ukážky cvikov...
zásobník cvikov
Tlaky s jednoručkami v sede na plecia
zásobník cvikov
Dvíhanie protiľahlej ruky a nohy v kľaku
zásobník cvikov
Rozpažovanie s jednoručkami v predklone
zásobník cvikov
Plávanie na fitlopte
zásobník cvikov
Predpažovanie s jednoručkami v stoji - striedavo
zásobník cvikov
Tlaky na multipresse pred hlavou na plecia
zásobník cvikov
Tlaky na multipresse za hlavou na plecia
zásobník cvikov
Obrátený peck-deck na zadné delty
zásobník cvikov
Dvíhanie jednoručiek v stoji pod bradu
zásobník cvikov
Upažovanie v stoji
zásobník cvikov
Cik-cak tlaky v stoji s jednoručkami
zásobník cvikov
Rozpažovanie so spodnou kladkou v predklone jednoručne
zásobník cvikov
Tlaky s veľkou činkou v stoji pred hlavou
zásobník cvikov
Rozpažovanie na zadné delty s vrchnými kladkami
zásobník cvikov
Upažovanie jednoručne so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Upažovanie súpažne so spodnými kladkami
zásobník cvikov
Arnoldove tlaky s jednoručkami v stoji
zásobník cvikov
Upažovanie v ľahu na boku na šikmej lavičke
zásobník cvikov
Predpažovanie súpažne so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Príťahy veľkej činky pod bradu
zásobník cvikov
Tricepsové kliky medzi lavičkami
zásobník cvikov
Tricepsový kick back v predklone
zásobník cvikov
Tricepsová kladka s rovným držiakom v stoji
zásobník cvikov
Tricepsová kladka s lanovým držiakom v stoji
zásobník cvikov
Tricepsové kliky na úzko - dlane cez seba
zásobník cvikov
Francúzsky tlak oboch jednoručiek v ľahu
zásobník cvikov
Tricepsová kladka zhora jednoručne - podhmatom
zásobník cvikov
Tricepsové zadné kliky medzi lavičkami
zásobník cvikov
Francúzsky tlak s veľkou činkou v ľahu
zásobník cvikov
Tricepsové kliky na bradlách
zásobník cvikov
Francúzsky tlak s SZ-činkou v sede
zásobník cvikov
Extenzie tricepsov s hornou kladkou spoza hlavy
zásobník cvikov
Francúzsky tlak jednoručne v stoji
zásobník cvikov
Tricepsový tlak na úzko na multipresse
zásobník cvikov
Francúzsky tlak s jednoručkou v ľahu z boku
zásobník cvikov
Francúzsky tlak so spodnou kladkou na šikmej lavičke
zásobník cvikov
Tricepsové kliky s dlaňami vedľa seba na úzko
zásobník cvikov
Francúzsky tlak so SZ-tyčou v ľahu
zásobník cvikov
Francúzsky tlak s jednoručkou v stoji spoza hlavy
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih so spodnou kladkou v kľaku
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih so spodnou kladkou v ľahu
zásobník cvikov
Zhyby na hrazde úzkym podhmatom
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s SZ-tyčou na Scottovej lavičke
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s jednoručkami v stoji striedavo
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s jednoručkou opretou o koleno
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih so spodnou kladkou
zásobník cvikov
Sťahovanie vrchných protismerných kladiek na oba bicepsy
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s jednoručkami v sede súpažne
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s veľkou činkou v stoji
zásobník cvikov
Kladivový bicepsový zdvih s jednoručkami v stoji
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s SZ-činkou v stoji
zásobník cvikov
Izolovaný bicepsový zdvih s jednoručkami striedavo o rímsku lavicu
zásobník cvikov
Izolovaný bicepsový zdvih s jednoručkou na šikmej lavičke
zásobník cvikov
Bicepsový zdvih s veľkou činkou v predklone

VÝSLEDKY KLIENTOVtrener nabratie svalov
Jožo Bucha - premena postavy
účastník súťaže - Do formy
trener chudnutie
mínus 60 kilo -
Bebe
účastníčka súťaže - Do formy
vypracovanie programu na chudnutie
Prešiel jeden rok -
Barborka Tirčová

viac


SOCIÁLNE SIETE


LACO.LEAD1.EU - OSOBNÝ TRÉNER - NA YOUTUBE


Váš úspech v zmene postavy - laco.lead1.eu - NA FACEBOOKu

ČLÁNKYVianoce, Silvester, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vianoce → Silvester → ??? → ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
1.1.2015
5 rokov tréningu - Jarka
5 rokov ... a nič :)
3.4.2015
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
Prešiel jeden rok - Barborka Tirčová
21.4.2015
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK - p.f. 2018
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK - p.f. 2018
31.12.2017

viac


NUTRIČNÉ HODNOTY

ANATÓMIA

FÓRUM

PARTNERI


MB TECH s.r.o.

Strechy BB
All rights reserved       © LEAD 1 - since 2009